O nas

TRESCOM sp. j. Andrzej Sirko i wspólnicy jest firmą projektowo-produkcyjną z zakresu technologii innowacyjnych. Od wielu lat zajmujemy się projektowaniem urządzeń z zakresu elektroniki i automatyki. Oprócz produkcji własnych opracowań realizujemy projekty według potrzeb klienta.

W większości realizujemy opracowania i produkcję w dwóch grupach tematycznych:

Oferta

Inspekcja rur

W naszej ofercie są:

 • wózki inspekcyjne dla rur od 100-800 mm. ze zwykłą kamerą lub z kamerą zoom
  Wózek inspekcyjny
  Wózek inspekcyjny
  Wózek inspekcyjny
  Wózek inspekcyjny
  Wózek inspekcyjny
 • szpula automatyczna i ręczna  współpracująca z każdym wózkiem i każdą konsolą
  Szpula
  Szpula
 • wyposażanie samochodów specjalistycznych do wykonywania inspekcji rur wodociągowych
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
 • modernizacja i przebudowa samochodów z systemami RICOH
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.
  Wyposażenie samochodów specjalistycznych.

Wszystkie wózki mają wbudowany system inteligentnego cofania. Wystarczy lekko pociągnąć za kabel, a wózek będzie jechał bez konieczności sterowania z konsoli. W przypadku używania szpuli ręcznej, możliwa jest obsługa systemu inspekcji przez jedną osobę. Wszystkie kamery w wózkach mają wbudowany optyczny układ pomiaru owalności. Jest to prawdziwy układ pomiarowy mierzący owalność z rozdzielczością 2mm. Program nasz ma też możliwość oszacowania objętości zalegających zanieczyszczeń (piasku) w kanałach. Wszystkie wózki mogą współpracować z konsolami.

Konsola.
Konsola.

Dystrybutorem urządzeń do inspekcji rur wodociągowych i kanalizacyjnych jest:

KanRo Ltd Sp. z o. o.
ul. Szosa Knyszyńska 89
15-690 Białystok/Fasty
www.kanro.pl

Urządzenia medyczne

Nowością w ofercie naszej firmy są Uniwersalne Podgrzewacze Medyczne płynów infuzyjnych i pościeli szpitalnej typu UPM01S i UPM01L.

Podgrzewacz.
Podgrzewacz. Podgrzewacz.

Przeznaczone one są na:

 • bloki operacyjne
 • oddziały intensywnej opieki medycznej
 • oddziały onkologiczne i neurologiczne
 • szpitalne oddziały ratunkowe

Dystrybutorem i serwisem Uniwersalnych Podgrzewaczy Medycznych jest:

Firma Z. U. H. "PROLAB" w Białymstoku
ul. Rzymowskiego 43/3
15-349 Białystok
www.prolabpolska.pl

Jesienią 2016 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego projekt badawczo-rozwojowy , dotyczący systemu suchego rozmrażania osocza i komórek macierzystych oraz podgrzewania krwi. Został on złożony w ramach „Wzmocnienia potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”.

Aktualności

Grant

15 października 2017

TRESCOM sp. j. Andrzej Sirko i wspólnicy uzyskała grant powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Efektem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Wysokości grantu: 92 800,00 zł.

Fundusze Europejskie, Program Regionalny; Województwo Podlaskie; Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe

31 marca 2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty na przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych.
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Dojazd
TRESCOM sp. j. Andrzej Sirko i wspólnicy
ul. gen. Władysława Andersa 42
15-113 Białystok
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
Dane adresowe
TRESCOM sp. j. Andrzej Sirko i wspólnicy
ul. gen. Władysława Andersa 42
15-113 Białystok

NIP: 542 291 16 66
REGON: 200005505
KRS: 0000229660
trescom@trescom.pl